Search

Услови и правила на употреба

Член 1

Целовкупниот дигитален материал во нашата веб страница е потполно договерон со сите производители и е дел од нашата интелектуална сопственост.

Член 2

За сите купувања, за кои купецот одлучува преку сликите не сносиме одговорност во аголот каде е видена сликата. За истиот производ имате право да побарате додатни информаци во нашите продажни салони или преку телефон или емаил.

Член 3

Доставата не може да се реализира пред да се потврди уплатениот износ договероно со нашата страна. Во случај на недоразбирање помеѓѕ систе инволвирани страни надлежен е основен суд Тетово.